Xử lý khiếu nại

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

– Cửa hàng cam kết sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại của người mua sản phẩm. Mọi trường hơp bảo hành hoặc đổi hàng, các bạn có thể liên hệ với cửa hàng bất kỳ lúc nào trong giờ làm việc để làm thủ tục bảo hành, đổi hàng.

– Thời gian để cửa hàng giải quyết khiếu nại tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại của của người mua. Tuy nhiên, trong một số tình huống khách quan hoặc trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ tự thương lượng thời gian cụ thể.

– Địa chỉ và thời gian làm việc tại cửa hàng: Được nêu tại mục “LIÊN HỆ“.